FechaLocalHora/ResultadosVisitanteJornada
DESCANSACEREIXO VET1
ATL. MARINOS.SIMON RTE. JUMBOLI1
MATAMA HERDASIL MADYTECXUNTANZA-AREAL-NB-211
HS MOAÑA VET.MUIÑO DA PONTE1
FENOSA RESTAURANTE daVIDCASTRELOS-PAN. ALTAIRAN1
EMBUTIDOS TORROÑAVET. CEVA A CAPELA1
TOMIÑO F.C.C.D.C. AREAS VET.1
VET.VALEIXEC.V.C.VALLADARES1
C.D.C. AREAS VET.DESCANSA2
XUNTANZA-AREAL-NB-21TOMIÑO F.C.2
CEREIXO VETEMBUTIDOS TORROÑA2
S.SIMON RTE. JUMBOLIHS MOAÑA VET.2
MUIÑO DA PONTEMATAMA HERDASIL MADYTEC2
VET. CEVA A CAPELAFENOSA RESTAURANTE daVID2
C.V.C.VALLADARESATL. MARINO2
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANVET.VALEIXE2
DESCANSAEMBUTIDOS TORROÑA3
FENOSA RESTAURANTE daVIDCEREIXO VET3
ATL. MARINOCASTRELOS-PAN. ALTAIRAN3
VET.VALEIXEVET. CEVA A CAPELA3
HS MOAÑA VET.C.V.C.VALLADARES3
C.D.C. AREAS VET.XUNTANZA-AREAL-NB-213
TOMIÑO F.C.MUIÑO DA PONTE3
MATAMA HERDASIL MADYTECS.SIMON RTE. JUMBOLI3
XUNTANZA-AREAL-NB-21DESCANSA4
C.V.C.VALLADARESMATAMA HERDASIL MADYTEC4
MUIÑO DA PONTEC.D.C. AREAS VET.4
S.SIMON RTE. JUMBOLITOMIÑO F.C.4
CEREIXO VETVET.VALEIXE4
EMBUTIDOS TORROÑAFENOSA RESTAURANTE daVID4
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANHS MOAÑA VET.4
VET. CEVA A CAPELAATL. MARINO4
DESCANSAFENOSA RESTAURANTE daVID5
HS MOAÑA VET.VET. CEVA A CAPELA5
XUNTANZA-AREAL-NB-21MUIÑO DA PONTE5
ATL. MARINOCEREIXO VET5
TOMIÑO F.C.C.V.C.VALLADARES5
MATAMA HERDASIL MADYTECCASTRELOS-PAN. ALTAIRAN5
C.D.C. AREAS VET.S.SIMON RTE. JUMBOLI5
VET.VALEIXEEMBUTIDOS TORROÑA5
MUIÑO DA PONTEDESCANSA6
S.SIMON RTE. JUMBOLIXUNTANZA-AREAL-NB-216
EMBUTIDOS TORROÑAATL. MARINO6
CEREIXO VETHS MOAÑA VET.6
FENOSA RESTAURANTE daVIDVET.VALEIXE6
VET. CEVA A CAPELAMATAMA HERDASIL MADYTEC6
C.V.C.VALLADARESC.D.C. AREAS VET.6
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANTOMIÑO F.C.6
DESCANSAVET.VALEIXE7
XUNTANZA-AREAL-NB-21C.V.C.VALLADARES7
ATL. MARINOFENOSA RESTAURANTE daVID7
MUIÑO DA PONTES.SIMON RTE. JUMBOLI7
C.D.C. AREAS VET.CASTRELOS-PAN. ALTAIRAN7
TOMIÑO F.C.VET. CEVA A CAPELA7
MATAMA HERDASIL MADYTECCEREIXO VET7
HS MOAÑA VET.EMBUTIDOS TORROÑA7
DESCANSAATL. MARINO9
HS MOAÑA VET.VET.VALEIXE9
MUIÑO DA PONTECASTRELOS-PAN. ALTAIRAN9
XUNTANZA-AREAL-NB-21VET. CEVA A CAPELA9
TOMIÑO F.C.EMBUTIDOS TORROÑA9
S.SIMON RTE. JUMBOLIC.V.C.VALLADARES9
MATAMA HERDASIL MADYTECFENOSA RESTAURANTE daVID9
C.D.C. AREAS VET.CEREIXO VET9
C.V.C.VALLADARESDESCANSA10
VET.VALEIXEMATAMA HERDASIL MADYTEC10
ATL. MARINOHS MOAÑA VET.10
CEREIXO VETXUNTANZA-AREAL-NB-2110
EMBUTIDOS TORROÑAC.D.C. AREAS VET.10
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANS.SIMON RTE. JUMBOLI10
FENOSA RESTAURANTE daVIDTOMIÑO F.C.10
VET. CEVA A CAPELAMUIÑO DA PONTE10
DESCANSAHS MOAÑA VET.11
C.V.C.VALLADARESCASTRELOS-PAN. ALTAIRAN11
XUNTANZA-AREAL-NB-21EMBUTIDOS TORROÑA11
MUIÑO DA PONTECEREIXO VET11
TOMIÑO F.C.VET.VALEIXE11
S.SIMON RTE. JUMBOLIVET. CEVA A CAPELA11
C.D.C. AREAS VET.FENOSA RESTAURANTE daVID11
MATAMA HERDASIL MADYTECATL. MARINO11
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANDESCANSA12
VET.VALEIXEC.D.C. AREAS VET.12
ATL. MARINOTOMIÑO F.C.12
VET. CEVA A CAPELAC.V.C.VALLADARES12
EMBUTIDOS TORROÑAMUIÑO DA PONTE12
FENOSA RESTAURANTE daVIDXUNTANZA-AREAL-NB-2112
HS MOAÑA VET.MATAMA HERDASIL MADYTEC12
CEREIXO VETS.SIMON RTE. JUMBOLI12
DESCANSAMATAMA HERDASIL MADYTEC13
MUIÑO DA PONTEFENOSA RESTAURANTE daVID13
TOMIÑO F.C.HS MOAÑA VET.13
XUNTANZA-AREAL-NB-21VET.VALEIXE13
C.V.C.VALLADARESCEREIXO VET13
C.D.C. AREAS VET.ATL. MARINO13
S.SIMON RTE. JUMBOLIEMBUTIDOS TORROÑA13
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANVET. CEVA A CAPELA13
DESCANSAVET. CEVA A CAPELA14
HS MOAÑA VET.C.D.C. AREAS VET.14
VET.VALEIXEMUIÑO DA PONTE14
CEREIXO VETCASTRELOS-PAN. ALTAIRAN14
EMBUTIDOS TORROÑAC.V.C.VALLADARES14
FENOSA RESTAURANTE daVIDS.SIMON RTE. JUMBOLI14
ATL. MARINOXUNTANZA-AREAL-NB-2114
MATAMA HERDASIL MADYTECTOMIÑO F.C.14
TOMIÑO F.C.DESCANSA15
XUNTANZA-AREAL-NB-21HS MOAÑA VET.15
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANEMBUTIDOS TORROÑA15
C.D.C. AREAS VET.MATAMA HERDASIL MADYTEC15
C.V.C.VALLADARESFENOSA RESTAURANTE daVID15
S.SIMON RTE. JUMBOLIVET.VALEIXE15
MUIÑO DA PONTEATL. MARINO15
VET. CEVA A CAPELACEREIXO VET15
CEREIXO VETDESCANSA16
C.V.C.VALLADARESVET.VALEIXE16
MUIÑO DA PONTEHS MOAÑA VET.16
XUNTANZA-AREAL-NB-21MATAMA HERDASIL MADYTEC16
S.SIMON RTE. JUMBOLIATL. MARINO16
C.D.C. AREAS VET.TOMIÑO F.C.16
VET. CEVA A CAPELAEMBUTIDOS TORROÑA16
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANFENOSA RESTAURANTE daVID16
DESCANSAC.D.C. AREAS VET.17
FENOSA RESTAURANTE daVIDVET. CEVA A CAPELA17
TOMIÑO F.C.XUNTANZA-AREAL-NB-2117
VET.VALEIXECASTRELOS-PAN. ALTAIRAN17
EMBUTIDOS TORROÑACEREIXO VET17
ATL. MARINOC.V.C.VALLADARES17
MATAMA HERDASIL MADYTECMUIÑO DA PONTE17
HS MOAÑA VET.S.SIMON RTE. JUMBOLI17
EMBUTIDOS TORROÑADESCANSA18
XUNTANZA-AREAL-NB-21C.D.C. AREAS VET.18
VET. CEVA A CAPELAVET.VALEIXE18
MUIÑO DA PONTETOMIÑO F.C.18
S.SIMON RTE. JUMBOLIMATAMA HERDASIL MADYTEC18
CEREIXO VETFENOSA RESTAURANTE daVID18
C.V.C.VALLADARESHS MOAÑA VET.18
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANATL. MARINO18
DESCANSAXUNTANZA-AREAL-NB-2119
HS MOAÑA VET.CASTRELOS-PAN. ALTAIRAN19
ATL. MARINOVET. CEVA A CAPELA19
FENOSA RESTAURANTE daVIDEMBUTIDOS TORROÑA19
TOMIÑO F.C.S.SIMON RTE. JUMBOLI19
VET.VALEIXECEREIXO VET19
MATAMA HERDASIL MADYTECC.V.C.VALLADARES19
C.D.C. AREAS VET.MUIÑO DA PONTE19
FENOSA RESTAURANTE daVIDDESCANSA20
CEREIXO VETATL. MARINO20
S.SIMON RTE. JUMBOLIC.D.C. AREAS VET.20
MUIÑO DA PONTEXUNTANZA-AREAL-NB-2120
C.V.C.VALLADARESTOMIÑO F.C.20
VET. CEVA A CAPELAHS MOAÑA VET.20
EMBUTIDOS TORROÑAVET.VALEIXE20
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANMATAMA HERDASIL MADYTEC20
DESCANSAMUIÑO DA PONTE21
XUNTANZA-AREAL-NB-21S.SIMON RTE. JUMBOLI21
TOMIÑO F.C.CASTRELOS-PAN. ALTAIRAN21
ATL. MARINOEMBUTIDOS TORROÑA21
C.D.C. AREAS VET.C.V.C.VALLADARES21
HS MOAÑA VET.CEREIXO VET21
VET.VALEIXEFENOSA RESTAURANTE daVID21
MATAMA HERDASIL MADYTECVET. CEVA A CAPELA21
VET.VALEIXEDESCANSA22
FENOSA RESTAURANTE daVIDATL. MARINO22
S.SIMON RTE. JUMBOLIMUIÑO DA PONTE22
EMBUTIDOS TORROÑAHS MOAÑA VET.22
VET. CEVA A CAPELATOMIÑO F.C.22
CEREIXO VETMATAMA HERDASIL MADYTEC22
C.V.C.VALLADARESXUNTANZA-AREAL-NB-2122
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANC.D.C. AREAS VET.22
DESCANSAS.SIMON RTE. JUMBOLI23
ATL. MARINOVET.VALEIXE23
MUIÑO DA PONTEC.V.C.VALLADARES23
TOMIÑO F.C.CEREIXO VET23
XUNTANZA-AREAL-NB-21CASTRELOS-PAN. ALTAIRAN23
C.D.C. AREAS VET.VET. CEVA A CAPELA23
HS MOAÑA VET.FENOSA RESTAURANTE daVID23
MATAMA HERDASIL MADYTECEMBUTIDOS TORROÑA23
ATL. MARINODESCANSA24
C.V.C.VALLADARESS.SIMON RTE. JUMBOLI24
FENOSA RESTAURANTE daVIDMATAMA HERDASIL MADYTEC24
CEREIXO VETC.D.C. AREAS VET.24
EMBUTIDOS TORROÑATOMIÑO F.C.24
VET.VALEIXEHS MOAÑA VET.24
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANMUIÑO DA PONTE24
VET. CEVA A CAPELAXUNTANZA-AREAL-NB-2124
DESCANSAC.V.C.VALLADARES25
XUNTANZA-AREAL-NB-21CEREIXO VET25
TOMIÑO F.C.FENOSA RESTAURANTE daVID25
MUIÑO DA PONTEVET. CEVA A CAPELA25
HS MOAÑA VET.ATL. MARINO25
S.SIMON RTE. JUMBOLICASTRELOS-PAN. ALTAIRAN25
C.D.C. AREAS VET.EMBUTIDOS TORROÑA25
MATAMA HERDASIL MADYTECVET.VALEIXE25
EMBUTIDOS TORROÑAXUNTANZA-AREAL-NB-2126
HS MOAÑA VET.DESCANSA26
ATL. MARINOMATAMA HERDASIL MADYTEC26
CEREIXO VETMUIÑO DA PONTE26
FENOSA RESTAURANTE daVIDC.D.C. AREAS VET.26
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANC.V.C.VALLADARES26
VET.VALEIXETOMIÑO F.C.26
VET. CEVA A CAPELAS.SIMON RTE. JUMBOLI26
DESCANSACASTRELOS-PAN. ALTAIRAN27
C.V.C.VALLADARESVET. CEVA A CAPELA27
S.SIMON RTE. JUMBOLICEREIXO VET27
MUIÑO DA PONTEEMBUTIDOS TORROÑA27
XUNTANZA-AREAL-NB-21FENOSA RESTAURANTE daVID27
C.D.C. AREAS VET.VET.VALEIXE27
TOMIÑO F.C.ATL. MARINO27
MATAMA HERDASIL MADYTECHS MOAÑA VET.27
VET. CEVA A CAPELACASTRELOS-PAN. ALTAIRAN28
CEREIXO VETC.V.C.VALLADARES28
EMBUTIDOS TORROÑAS.SIMON RTE. JUMBOLI28
FENOSA RESTAURANTE daVIDMUIÑO DA PONTE28
VET.VALEIXEXUNTANZA-AREAL-NB-2128
ATL. MARINOC.D.C. AREAS VET.28
HS MOAÑA VET.TOMIÑO F.C.28
MATAMA HERDASIL MADYTECDESCANSA28
VET. CEVA A CAPELADESCANSA29
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANCEREIXO VET29
C.V.C.VALLADARESEMBUTIDOS TORROÑA29
S.SIMON RTE. JUMBOLIFENOSA RESTAURANTE daVID29
MUIÑO DA PONTEVET.VALEIXE29
XUNTANZA-AREAL-NB-21ATL. MARINO29
C.D.C. AREAS VET.HS MOAÑA VET.29
TOMIÑO F.C.MATAMA HERDASIL MADYTEC29
CEREIXO VETVET. CEVA A CAPELA30
EMBUTIDOS TORROÑACASTRELOS-PAN. ALTAIRAN30
FENOSA RESTAURANTE daVIDC.V.C.VALLADARES30
VET.VALEIXES.SIMON RTE. JUMBOLI30
ATL. MARINOMUIÑO DA PONTE30
HS MOAÑA VET.XUNTANZA-AREAL-NB-2130
MATAMA HERDASIL MADYTECC.D.C. AREAS VET.30
DESCANSATOMIÑO F.C.30
S.SIMON RTE. JUMBOLIDESCANSA8
C.V.C.VALLADARESMUIÑO DA PONTE8
CASTRELOS-PAN. ALTAIRANXUNTANZA-AREAL-NB-218
VET. CEVA A CAPELAC.D.C. AREAS VET.8
CEREIXO VETTOMIÑO F.C.8
EMBUTIDOS TORROÑAMATAMA HERDASIL MADYTEC8
FENOSA RESTAURANTE daVIDHS MOAÑA VET.8
VET.VALEIXEATL. MARINO8