SANCIONES ULTIMA JORNADA (D.H.)-4ª JORNADA COPA

COPA GRUPO B

ESCUADRON 111

1 PARTIDO DE SANCION A ESEN1

2 Y 3ª amon. Y 1 PARTIDO DE SANCION A ES16

COPA GRUPO G

AMIGOS ADOA

1 Y 2ª amon. Y 3 PARTIDOS DE SANCION A GS03